Management consulting
март 16, 2022
Усогласување со новиот Закон за заштита на лични податоци во Никоб ДОО, Арктек и Центар за кеш услуги
март 9, 2022
Развој на бизнис стратегија за Фила Козметик, Скопје
март 9, 2022
Имплементација на новиот Закон за заштита на лични податоци во Никоб Медикал и Никоб Лаб
декември 24, 2021
Истражување за дигитализацијата во Северна Македонија и цели за одржлив развој
декември 24, 2021
Систем за управување со антикорупција според ISO37001:2016 за потребите на Дирекција за технолошко-индустриски развојни зони во РСМ
декември 7, 2021
Тренинг за дигитален маркетинг во Дермаестетика, Скопје
јуни 3, 2021
Проектен менаџмент за проектот ТРЕМОЛО 2021- Фестивал на класична гитара
јуни 3, 2021
Консултантски услуги за проектот „Дигитална трансформација на процесите на ревизија и обука“
јуни 3, 2021
Консултантски услуги и проектен менаџмент за проектот „Дигитализацијата во функција на здравјето и убавината“
мај 19, 2021
2021 SIGMA IPA Assessment
мај 19, 2021
Имплементација на ISO27001: 2013 во Miracle Mill