Management consulting
мај 19, 2021
Имплементација на ISO27001: 2013 во Miracle Mill
јуни 3, 2021
Консултантски услуги и проектен менаџмент за проектот „Дигитализацијата во функција на здравјето и убавината“
јуни 3, 2021
Проектен менаџмент за проектот ТРЕМОЛО 2021- Фестивал на класична гитара
јуни 3, 2021
Консултантски услуги за проектот „Дигитална трансформација на процесите на ревизија и обука“
мај 19, 2021
2021 SIGMA IPA Assessment