Развој на бизнис стратегија за Фила Козметик, Скопје
март 9, 2022

Име: ИноКоз природна козметика во функција на здравјето 

Клиент: Фила Козметик, Скопје

Времетраење/период: 2 месеци, Јануари 2022 година - Фебруари 2022 година

А1. Развој на стратегија за развој на бизнисот и пласман на пазарот