мај 20, 2021
Јасмина Трајковски, MBA, CISA, CISM, CMC, PMP, Консултант, Управител
мај 19, 2021
Љубомир Трајковски, M.Sc., CMC, CGEIT, CRISC, Консултант, Основач
мај 19, 2021
Марија Гашпаровиќ, Консултант
мај 19, 2021
Фани Ангелеска, Консултант
мај 19, 2021
Катерина Мимидиновска, Консултант, Офицер за заштита на лични податоци
мај 19, 2021
Жармена Божиновска, Консултант