Проектен менаџмент за проектот ТРЕМОЛО 2021- Фестивал на класична гитара
јуни 3, 2021

Име: Проектен менаџмент за проектот ТРЕМОЛО 2021- Фестивал на класична гитара имплементиран од Здружение на класични гитаристи на Македонија ТРЕМОЛО, Скопје

Клиент: Здружение на класични гитаристи на Македонија ТРЕМОЛО, Скопје

Времетраење / период: 6 месеци, 30 април 2021 година - 29 ноември 2021 година

А1: Проектен менаџмент на проектот

Р1. Исполнување на целите и завршување на проектот во временски рамки и согласно планираниот буџет

Р2. Квартални наративни и финансиски извештаи и финален извештај