Консултантски услуги и проектен менаџмент за проектот „Дигитализацијата во функција на здравјето и убавината“
јуни 3, 2021

Име: Консултантски услуги и проектен менаџмент за проектот „Дигитализацијата во функција на здравјето и убавината“ имплементиран од Дермаестетика, Скопје

Клиент: Дермаестетика ДОО Скопје

Времетраење / период: 12 месеци, 1 јануари 2021 година - 31 декември 2021 година

А1: Развој на стратегија за дигитална трансформација со специфичен акционен план и техничка спецификација на функционалностите за порталот

A2: Дефинирање на техничка спецификација на функционалностите за нов веб портал

А3: Развој на модули за обука и испорака на обука за користење и одржување на веб порталот

А4: Проектен менаџмент на проектот

Р1. Изготвена стратегија за дигитална трансформација со специфичен акционен план и техничка спецификација на функционалностите за порталот

Р2. Изготвена техничка спецификација на функционалностите за нов веб портал

Р3. Развиени модули за обука и реализирана обука за користење и одржување на нов њеб портал

Р4. Исполнување на целите и завршување на проектот во временски рамки и согласно планиран буџет

Р5. Квартални наративни и финансиски извештаи и финален извештај