Проекти
март 16, 2022
Усогласување со новиот Закон за заштита на лични податоци во Никоб ДОО, Арктек и Центар за кеш услуги
март 9, 2022
Развој на бизнис стратегија за Фила Козметик, Скопје
март 9, 2022
Имплементација на новиот Закон за заштита на лични податоци во Никоб Медикал и Никоб Лаб
декември 24, 2021
Истражување за дигитализацијата во Северна Македонија и цели за одржлив развој
декември 24, 2021
Систем за управување со антикорупција според ISO37001:2016 за потребите на Дирекција за технолошко-индустриски развојни зони во РСМ
ноември 22, 2021
Систем за управување со антикорупција според ISO37001:2016 за потребите на Министерство за економија во РСМ
октомври 6, 2021
Усогласување со новиот Закон за заштита на лични податоци во Агенција за електронски комуникации
јуни 4, 2021
ГАП Анализа и усогласување со новиот Закон за заштита на лични податоци во Халкбанка АД Скопје
јуни 3, 2021
Проектен менаџмент за проектот ТРЕМОЛО 2021- Фестивал на класична гитара