Проекти
ноември 22, 2021
Систем за управување со антикорупција според ISO37001:2016 за потребите на Министерство за економија во РСМ
октомври 6, 2021
Усогласување со новиот Закон за заштита на лични податоци во Агенција за електронски комуникации
јуни 4, 2021
ГАП Анализа и усогласување со новиот Закон за заштита на лични податоци во Халкбанка АД Скопје
јуни 3, 2021
Проектен менаџмент за проектот ТРЕМОЛО 2021- Фестивал на класична гитара
јуни 3, 2021
Консултантски услуги за проектот „Дигитална трансформација на процесите на ревизија и обука“
јуни 3, 2021
Консултантски услуги и проектен менаџмент за проектот „Дигитализацијата во функција на здравјето и убавината“
мај 19, 2021
2021 SIGMA IPA Assessment
мај 19, 2021
Имплементација на ISO27001: 2013 во Miracle Mill