IT Governance
октомври 6, 2021
Усогласување со новиот Закон за заштита на лични податоци во Агенција за електронски комуникации
септември 22, 2021
Во тек е проектот за ГАП анализа и усогласување со новиот Закон за заштита на лични податоци во Халкбанк АД Скопје
септември 22, 2021
Одржана е обука за управување со ризици во Miracle Mill
мај 19, 2021
Имплементација на ISO27001: 2013 во Miracle Mill
јуни 4, 2021
ГАП Анализа и усогласување со новиот Закон за заштита на лични податоци во Халкбанка АД Скопје
јуни 3, 2021
Консултантски услуги и проектен менаџмент за проектот „Дигитализацијата во функција на здравјето и убавината“
јуни 3, 2021
Консултантски услуги за проектот „Дигитална трансформација на процесите на ревизија и обука“