T & P
Одржана е обука за управување со ризици во Miracle Mill
август 5, 2021

Во изминатиов период одржана е обука за управување со ризици, оценка и третман на ризици, како дел од проектот за Имплементација на ИСО27001 стандардот во ИТ компанијата Miracle Mill.

Во овој период работиме на подготовка на документацијата од Системот за управување со безбедност на информации, за која во следните два месеци ќе се одржуваат работни сесии.