Новости
Услуги

Мисија на одделот на Т&П за Менаџмент консалтинг Да ги зајакнеме организациските капацитети – нивните главни вредности, визија, стратегија, односи со клиентите, луѓе и продукти – со еден збор да ги поддржиме нашите клиенти во патот до нивниот успех помагајќи

Read more

Мисија на нашиот Центар на знаење – ИТ Владеење Центарот на знаење – ИТ Владеење е насочен кон трансфер и прилагодување на најдобрите пракси поврзани со безбедноста на информациите, управување со ИТ услуги, квалитет и континуитет во работењето преку градење

Read more

Мисија на нашата Менаџмент академија Успехот на организациите зависи од успешноста на луѓето кои работат во нив. Како Менаџмент Академија, нашата мисија е да обезбедиме високо квалитетен развој на капацитетот на организациите кои својот пораст го гледаат преку професионалниот развој

Read more
Проекти
Интегриран Менаџмент Систем
ISO 9001 и ISO 27001 сертификациите потврдуваат дека Трајковски и Партнери ги исполнува највисоките нивоа на признати меѓународни стандарди на системи за управување со квалитет и безбедност на информациите