T & P
OECD/SIGMA Годишна оценка и собирање на податоци за 2022
септември 15, 2022

ТП Консалтинг беше дел од тимот за Годишна оценка и собирање на податоци за Северна Македонија за неколку индикатори во областа на Јавни финансии и Јавни набавки.