T & P
Јасмина Трајковски, MBA, CISA, CISM, CMC, PMP, Консултант, Управител

Области од интерес:

 • Развој и имплементација на управувачки системи за квалитет, управување со ИТ услуги и безбедност на информации
 • Проценка на влијание на регулатива
 • Проект менаџмент
 • Ревизија на проект
 • Подготовка и реализација на специјално дизајнирани обуки.
 • Подобрување на деловните процеси – мапирање на процесите, развој на модели на деловни процеси, опис на процесите.
 • Институционален развој на бизниси и професионални организации.
 • Градење на капацитети во централните и локалните владини институции

Клучни квалификации:

 • ICMCI Интернационално сертифициран менаџмент Консултант (CMC)
 • ISACA Сертифициран Оценувач за информациони системи (CISA)
 • ISACA Сертифициран Менаџер за безбедност на информации (CISM)
 • ИСО17799 – Имплементација на Систем за управување со безбедност на информации
 • ИТИЛ в3 – Стратешки процеси за услуги
 • Сертификат за ИСО 20000
 • ИСО 50001 Водечки аудитор