T & P
Катерина Мимидиновска, Консултант, Дипл. Професор и преведувач по француски јазик, Офицер за заштита на лични податоци

Области од интерес:

  • Заштита на лични податоци
  • Организациски развој
  • ЕУ финансирање и развој на проектни понуди