T & P
Марија Гашпаровиќ, Консултант

Области од интерес:

  • Развој и имплементација на менаџмент системи за квалитет (ISO9001:2015)
  • Организациски развој
  • Дизајн и испорака на тренинзи по барање
  • Проект менаџмент
  • Анализи и истражувања

Клучни квалификации:

  • Сертифициран ИСО 9001 имплементатор
  • ЕУ финансирање и развој на проектни понуди