T & P
Т&П активно учествуваше во подготовката на извештајот за мониторинг на SIGMA 2021 во Република Северна Македонија
декември 24, 2021

СИГМА ги објави мониторинг извештаите за 2021 година во кои се разгледуваат трендовите во однос на 2017 и 2019 година на Западен Балкан во сите области на реформите на јавната администрација.

Проценката на развојот на настаните во земјите од проширувањето и соседството на ЕУ е еден од главните текови на работа на СИГМА во контекст на поддршка на реформите во јавната администрација. Оваа година, SIGMA изврши проценки во шесте јавни администрации на Западен Балкан: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Црна Гора, Република Северна Македонија и Србија.

Анализата се заснова на Принципите на јавната администрација и индикаторите утврдени во Методолошката рамка. Извештаите го следат напредокот во шест реформски области според 52 индикатори, 350 под-индикатори и околу 1000 критериуми.

Нашиот консултант Марија Гашпаровиќ активно учествуваше во подготовката на извештајот за мониторинг на SIGMA 2021 во Република Северна Македонија.