T & P
Официјален почеток на проектот за ИСО27001 имплементација во Miracle Mill
јуни 23, 2021

Трајковски и Партнери Кoнсалтинг започна со реализација на проектот „Имплементација на систем за управување со безбедност на информации“ во ИТ компанијата Miracle Mill. 

На 03.06.2021 беше одржана првата обука „Вовед во проектот и вовед во ИСО 27001 стандардот“. На обуката присуствуваа претставници од различни тимови во рамки на компанијата.